Referencie

 • ZSE Energia a.s.
 • Slovenská národná knižnica
 • Univerzitná knižnica Bratislava
 • Pedagogická knižnica Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica Košice
 • Ústredná knižnica SAV
 • Ústav štátu a práva SAV
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Slovenský národný archív
 • MV SR Štátny archív v Nitre
 • Ústav pamäti národa
 • Poisťovňa slovenskej sporitelne
 • Prvá česko-slovenská poisťovňa
 • Ľudová banka
 • Vojenský archív Trnava
 • Slovenská národná galéria
 • Historický ústav SAV
 • Centrum VTI SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR, Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO
 • Goldbeck
 • GE Money, a.s.
 • GBS plus Slovakia, s.r.o. (Swiss Post)
 • Knihovna AV ČR, v.v.i.
 • Národní knihovna ČR
 • Vojenský archív Trnava
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Česká republika-Ústav pro studium totalitních režimu
 • Kooperativa CZ
 • ING CZ
 • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
 • APEH (daňový úrad), Budapest

microform s.r.o., hrobákova 21, SK-851 02 bratislava
tel. +421-905 207609, Fax +421-2 6720 9030
e-mail:info@microform.sk