Kontakty

microform s.r.o.

Hrobákova 21
851 02 Bratislava

email: info@microform.sk
tel: +421 905 207 609
fax: +421 2 6720 9030

Fakturačné údaje:

microform s.r.o.
Sídlo: Hrobákova 21, 851 02 Bratislava

IČO: 35 903 783, DIČ: 2021886680 , IČ DPH: SK2021886680

Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu: SK79 1100 0000 0026 2407 3055

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I,odd. Sro, vložka č. 33468/B.

Mapa: