Referencie

 • Slovenská národná knižnica
 • Univerzitná knižnica Bratislava
 • Pedagogická knižnica Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica Košice
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská chemická knižnica
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Žilinská univerzita
 • Ústredná knižnica SAV
 • Ústav štátu a práva SAV
 • Trnavská univerzita v Trnava
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Slovenský národný archív
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 • Národná banka Slovenska
 • Múzeum mincí a medailí v Kremnici
 • Divadelný ústav Bratislava
 • Výskumný ústav papiera a celulózy
 • Vojenský historický ústav
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Múzeum mesta Bratislava
 • Múzeum SNP
 • TASR
 • Ústavný súd Slovenskej republiky
 • Židovská náboženská obec
 • MV SR Štátny archív v Nitre
 • Ústav pamäti národa
 • Vojenský archív Trnava
 • Slovenská národná galéria
 • Historický ústav SAV
 • CVTI SR – Centrum vedecko technických informácií SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • ZSE Energia a.s.
 • Goldbeck
 • GE Money, a.s.
 • Swisspost Solutions, s.r.o.
 • Knihovna AV ČR, v.v.i.
 • Národní knihovna ČR
 • Česká republika – Ústav pro studium totalitných režimu
 • Kooperativa CZ