Vitajte na stránke microform s. r. o.

microform, s.r.o. je exkluzívnym dovozcom technológií pre masovú digitalizáciu pre SR a zároveň ponúka komplexné služby v oblasti digitalizácie a spracovania textových dokumentov. microform, s.r.o. svojimi kapacitami zabezpečuje servis pre všetky dodávané zariadenia v SR, ČR a Maďarsku.

 

Poskytuje individuálne, efektívne a flexibilné služby v oblasti outsourcingu back-office procesov a digitalizácie dokumentov, počnúc jednoduchšími manipulačnými činnosťami s dokumentami až po komplexnú administratívnu podporu klientských aktivít.

Náš tím orientuje svoje aktivity napríklad na oblasti optimalizovania a automatizovania procesov a spracovania dokumentov. Pretváranie dokumentov do elektronickej podoby, ako aj získavanie údajov z dokumentov a ich indexácia, klasifikácia, či triedenie sú súčasťou našej každodennej práce.

Našimi klientami sú knižnice, archívy, múzea, galérie a podobné pamäťové a fondové inštitúcie ako aj privátna sféra – banky, poisťovne, …

Pre pamäťové a fondové inšitúcie ponúka svoje služby v oblasti spracovania textového dedičstva obsiahnutého na rôznych nosičoch ako sú knihy, noviny, časopisy, zborníky, pohľadnice, rukopisy, mikrofilmy, mikrofiše a iné. Zaoberá sa oblasťou digitalizácie od jej plánovania, prípravy a riadenia projektu digitalizácie, technologickými postupmi spracovania obrazu s textom a textu, až po archiváciu a sprístupnenie podľa platných medzinárodných štandardov.